Poniższe pytania pomogą Ci w sformułowaniu celów relacji coachingowej. Nie podsuwają one konkretnych informacji, tylko mają zachęcić do przemyśleń.

Poświęć kilka minut na zastanowienie się nad pytaniami i zapisz odpowiedzi na kartce.

 1. Jakie masz aktualne cele (o ile takie są) w poniższych obszarach:
  1. Relacje z innymi, np.:
   1. partnerem/partnerką,
   2. najbliższą rodziną,
   3. przyjaciółmi,
   4. dalszą rodziną, tj. krewnymi.
  2. Praca, np.:
   1. osobiste wyniki/skuteczność,
   2. rozwój kariery, postęp,
   3. zdolności przywódcze/zarządzanie innymi,
   4. motywacja, spełnienie.
  3. Styl życia, np.:
   1. równowaga między pracą a życiem prywatnym,
   2. życie towarzyskie,
   3. hobby/zainteresowania.
  4. Nauka/rozwój, np.:
   1. doświadczenia życiowe,
   2. formalne szkolenie/rozwój.
  5. Wkład w życie ogółu, np.:
   1. w pracy,
   2. w domu,
   3. w ramach wspólnoty.
  6. Zdrowie/samopoczucie, np.:
   1. stan zdrowia,
   2. zwyczaje żywieniowe i zdrowe odżywianie,
   3. kondycja, ćwiczenia, relaks itp.
 2. Kiedy myślisz o swojej aktualnej sytuacji:
  1. Czego chcielibyście robić mniej ?
  2. Czego chcielibyście robić więcej ?
 3. Jaką rzecz chciałabyś / chciałbyś zmienić, gdybyś miała / miał taką możliwość?
 4. W czym sobie teraz dobrze radzisz, na podstawie czego chciałabyś / chciałbyś kontynuować swój rozwój? Czego np. chciałabyś / chciałbyś  robić więcej lub co udoskonalić?
 5. W jaki sposób się obecnie uczysz?
  1. Poprzez doświadczenie, tj. robienie różnych rzeczy.
  2. Formalne studia, tj. zyskiwanie kwalifikacji.
  3. Poprzez obserwację innych.
  4. Czytanie, słuchanie płyt CD itp.
  5. Poprzez ustrukturyzowane szkolenia, tj. kursy.
  6. Poprzez relacje mentorskie lub coachingowe, np. rozmowę, informację zwrotną itp.
 6. Na ile ten styl nauki wspiera Twoje cele?
 7. Jakie masz teraz przemyślenia?

Mam nadzieję, że lepiej teraz rozumiesz szansę, jaką daje coaching. Być może zaczynasz też myśleć o własnej sytuacji lub celach i wyobrażacie sobie, jak coaching może Ci pomóc.