Coaching to forma relacji, w której jedna osoba (coach) wspiera drugą (Klienta) w nauce i rozwoju osobistym w sposób korzystny dla Klienta.

Coach to osoba, która wspomaga rozwój podopiecznego i prowadzi go do celu. Wspólnym elementem wszystkich form treningu jest to, że ludzie stosują go, by robić postępy i iść naprzód. Oczywistym przykładem jest tu trener sportowy, który wspiera sportowca w zakresie poprawy wyników i osiągnięcia lepszych rezultatów – w zależności od tego, co jest jego celem. Dla golfisty celem może być zwycięstwo w dużym turnieju – a może tylko poprawa chwytu. Rolą coacha jest zastosowanie określonych metod prowadzących do osiągnięcia sukcesu w sposób, który pogłębi doświadczenie golfisty i pomoże mu rozwinąć własne zdolności.

Coaching w naszym rozumieniu to zwykle rozmowa lub szereg rozmów między dwiema osobami. Coach stara się prowadzić rozmowę tak, aby Klient mógł z niej skorzystać i zrobić postępy w nauce. Rozmowy coachingowe mają różne formy i odbywają się w różnych środowiskach.

Para Mieszana Coaching relacji

Coaching może wyglądać następująco: siedzące w jednym pokoju dwie osoby rozmawiają o tym, co osoba coachowana, czyli coachee chciałaby zmienić. Coach przy wykorzystaniu pytań oraz różnorodnych ćwiczeń i narzędzi stara się pomóc Klientowi jak najbardziej do tego celu się przybliżyć.

Ideę coachingu dobrze obrazują poniższe filmy

 

Źródło: Julie Starr (2011). Podręcznik coachingu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 269-274