Poznaj kogoś wyjątkowego, poznaj siebie – ćwiczenie coachingowe

Bardo często moje klientki i znajome pytają mnie: Co jest najważniejsze dla nawiązania dobrej relacji miłosnej? Nie wiem czy jestem w stanie krótko odpowiedzieć na to pytanie, bo do głowy przychodzi mi wiele rzeczy. Jednymi z ważniejszych, są według mnie SAMOPOZNANIE...

Test Turinga a relacje

Czy słyszeliście kiedyś o teście Turinga? Jeśli nie, a lubicie ciekawostki, to z pewnością Was on zainteresuje. Test Turinga to sposób określania zdolności maszyny do posługiwania się językiem naturalnym i pośrednio mającym dowodzić opanowania przez nią umiejętności...

Trening miłości

Amerykański psycholog Robert Epstein zaleca ćwiczenia wzmacniające więź emocjonalną między partnerami. Dwoje jako jedno. Obejmijcie się delikatnie, wsłuchajcie się nawzajem w swoje oddechy i spróbujcie je zsynchronizować. Wpatrywanie się w duszę. Usiądźcie na...