Czas Konfucjusza

Jako Para Mieszana, szukamy inspiracji w wielu miejscach i motywach. Staramy się sami opisywać pewne rzeczy i nazywać je, a kiedy to możliwe – czerpiemy z dorobku tych którzy przed nami przecierali ścieżki, na których i my, czasami się znajdziemy. Aktualnie,...