Temperament a role DDA/DDD cz. 2

Typ temperamentu jest jednym z czynników decydujących o tym, w którą rolę wejdzie dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. Poznanie konkretnego typu temperamentu pomaga w lepszym widzeniu swoich zasobów i braków.